Вивчення теорії літератури у 5 класі. Рідна Україна. Світ природи.

Вивчення теорії літератури у 5 класі. Рідна Україна. Світ природи.

Література – універсальний вид мистецтва. Вона може передати засобами слова все: людські почуття й переживання, картини природи, найтонші відтінки кольорів, нюанси звуків, рух у будь-якому вияві. Вона може переносити читача як у минуле, так і у майбутнє. Та найголовніше  – література розкриває внутрішній світ.

Слово повинне прозвучати так, щоб наш внутрішній світ зреагував, дав відповідні емоції, почуття, «почув» звуки, «побачив» фарби. Тому   при вивченні української літератури особливу увагу варто звертати на підрубрику ТЛ (теорія літератури). У шкільному вивченні вона означає лише початкові, доступні дітям знання про художні засоби, жанри, літературознавчі поняття тощо, необхідні при розгляді того чи того твору як явища мистецтва слова. Засвоєння знань із теорії літератури дає змогу учням усвідомити сутність художніх явищ, повніше сприйняти духовний досвід людства і збагнути провідні сенси життя. Школа повинна не тільки залучити до читання, сформувати навички читання, читацький інтерес. Основні завдання школяра на сучасному етапі літературної освіти – вміти проникнути у природу художнього твору та образу, розуміти особливості та функції поетичного слова, його естетичний  вплив, навчитися читати осмислено.

Вивчення теорії літератури на уроках української літератури починається вже з п’ятого класу. Воно сприяє глибшому розумінню художніх текстів, дає розуміння того, як створюється художній образ, які прийоми застосовує письменник задля естетичного впливу на читача тощо. Механічне  уведення теоретичних понять призводить лише до втрати інтересу учнів до питань теорії літератури. Завдання вчителя дібрати такі види робіт, щоб процес засвоєння знань з теорії літератури був  надзвичайно цікавим.

Саме  гра зацікавлює учнів і пожвавлює навчання, унаочнює абстрактні поняття й матеріалізує розумові дії, допомагає запам’ятовуванню термінів та усвідомленню понять, сприяє їх узагальненню та систематизації. Вона підвищує ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнює  їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості, збагачує чуттєвий досвід  дитини.

Даний  матеріал допоможе вчителеві урізноманітнити форми роботи на уроках української літератури у 5 класі при вивченні теорії літератури, допоможе підвищити ефективність їх, сформувати у дітей інтерес до навчання, любов до рідного слова..

У цифровому ресурсі  запропоновані  віршовані правила, опорні схеми, тести,  цікаві відомості, що дають  можливість поглиблювати знання, закріплювати матеріал, розвивати  кмітливість та спостережливість учнів.

У систематизації теоретико-літературних понять важлива роль належить графічним таблицям з теорії літератури, які показують взаємозв’язок між окремими поняттями, окреслюють їх місце у загальній системі понять. Так при вивченні усної народної творчості використано таблиці «Різновиди легенд», «Відмінність між міфом і казкою», «Прислів’я та приказки» та ін..

Пропоную використовувати на уроках різні опорні схеми. Наприклад, вивчаючи блок «Рідна Україна. Світ природи», діти розглядають  схеми «Види творів художньої літератури», «Тропи», «Анкета ліричного твору» та ін..

У презентації дібрано цікаві відомості про історичні події, видатних історичних постатей. Наприклад, про розвиток театру в Україні, Нестора Літописця, літописи і т. д. Значна частина матеріалу дібрана для вироблення практичних вмінь та навичок учнів, закріплення знань, зокрема такі завдання, як «Добери риму», «Робота з художніми тропами», «Вибери казку», «Порівняй» та ін..

Всі запропоновані види робіт підпорядковані одній меті: діти мають отримати на уроці якомога більше знань. Учні з великим задоволенням виконуватимуть такі завдання, адже вони збуджуватимуть ініціативу, бажання осягти тонкощі літератури, разом з новою інформацією дадуть радість праці, задоволення від пошуку і прагнення здолати нові літературознавчі  вершини.