Цивільний захист в навчальному закладі

цивыльна обор.

Навчальний заклад здійснює свою діяльність з питань цивільного захисту у відповідності до затвердженого плану роботи навчального закладу з цивільного захисту. Підготовка з цивільного захисту учасників навчально-виховного процесу, постійного складу навчального закладу здійснюється відповідно до:

Кодексу цивільного захисту України Наказу Міністерства освіти і науки України № 1400 від 21.11.2016р. «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту»

Постанови КМУ від 30.10.2103 р. № 841 «Про затвердження порядку проведення евакуації в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»

Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 12.07.2016 № 335 Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання

Програми загальної підготовки працівників, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях.

Програми  спеціальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій , що входять до складу формувань цивільного захисту.

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 року № 974.

Вимоги нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів реалізуються за допомогою державних стандартів базової і повної середньої освіти, навчальних програм предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни», якими передбачено вивчення учнями основ безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах.

Завдання проведення заходів цивільного захисту в навчальному закладі:

поглиблення життєво необхідними знаннями, вміннями, розумінням важливості збереження власного життя і здоров’я,

формування культури 3 безпечної поведінки із засвоєним алгоритмом дій в умовах надзвичайних ситуацій учасників навчально-виховного процесу.

Підсумковим заходом практичної перевірки рівня набутих знань учасниками навчально-виховного процесу з питань цивільного захисту за навчальний рік є проведення у навчальних закладах «Дня цивільного захисту» та об’єктового тренування.

Примірний ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ в загальноосвітньому навчальному закладі

Залишити відповідь