Методичні рекомендації викладання в 2015-2016 н.р.

Захист Вітчизни Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від  29.05.2014  № 657, на вивчення предмета в 2015/2016 навчальному  році  передбачено: у класах з військово-спортивним профільним навчанням – 2 год. на тиждень; у  класах всіх інших напрямів – 1,5 год. на тиждень. Кількість годин може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану. На виконання наказів Міністерства освіти і науки Укра...
More

Захист Вітчизни (нова програма 2015 рік)

Навчальна програма «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»  (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти)    ПОЯСНЮВАЛЬНАЛЬНА ЗАПИСКА Навчальний предмет «Захист Вітчизни» вивчається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затверджених наказом МОН від 27.08.2010 N 834, зі змінами, що внесені наказом МОН від 29.05.2014 № 657. Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та систем...
More